Deklarasi Hak Orang Asal Sedunia Dan Orang Asal Di Malaysia

Published: 20 August 2007

[UNDRIP = United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples]

UNDRIP adalah Deklarasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) terhadap Hak Orang Asal. Ia merupakan piawain antarabangsa yang melindungi hak Orang Asal seluruh dunia dan juga membantu melindungi budaya, tanah dan juga cara hidup kita Orang Asal. PBB melaksanakan undang-undang ini untuk memastikan supaya kesemua 370 juta Orang Asal sedunia tidak akan berhadapan dengan diskriminasi ataupun eksploitasi.


Untuk membaca ringkasan UNDRIP,
sila klik di sini.